Το Drink Pink 2023 ολοκληρώθηκε με επιτυχία!
Ραντεβού στις 16 Ιουνίου 2024 στην αίθουσα Φάρος του ΚΠΙΣΝ (tbc).

Gallery

drink Pink, Rosé Wine Extravaganza 2019

 

 • CHT_0953
 • CHT_0968
 • CHT_0974
 • CHT_0995
 • CHT_1054
 • CHT_1087
 • CHT_1095
 • CHT_1109
 • CHT_1149
 • CHT_1159
 • CHT_1160
 • CHT_1191
 • CHT_1194
 • CHT_1216
 • CHT_1275
 • CHT_1281
 • CHT_1330
 • CHT_1350
 • CHT_1354
 • CHT_1363

 


 

drink Pink, Rosé Wine Extravaganza 2018

 

 • Drink_Pink_1
 • GIO_7559
 • GIO_7569
 • GIO_7585
 • GIO_7597
 • GIO_7610
 • GIO_7618
 • GIO_7620
 • GIO_7622
 • GIO_7637
 • GIO_7646
 • GIO_7660
 • GIO_7734
 • GIO_7752
 • GIO_7786
 • GIO_7790
 • GIO_7801
 • GIO_7802
 • GIO_7806
 • _GIO3800
 • _GIO3810
 • _GIO3811
 • _GIO3870
 • _GIO3907
 • _GIO3908
 • _GIO3911
 • _GIO3929
 • _GIO3959
 • _GIO3966
 • _GIO3970
 • _GIO3982
 • GIO_7642
 • GIO_7657
 • GIO_7675
 • GIO_7766
 • GIO_7767
 • GIO_7784

 


 

drink Pink, Rosé Wine Extravaganza 2017

 

 

 • IMG_4876
 • IMG_4901
 • IMG_4909
 • IMG_4912
 • IMG_4919-Edit
 • IMG_4924
 • IMG_4929
 • IMG_4959
 • IMG_4988
 • IMG_5041
 • IMG_5073
 • IMG_5111
 • IMG_5113
 • IMG_5149
 • IMG_5165
 • IMG_5172
 • IMG_5175
 • IMG_5212
 • IMG_5241
 • IMG_5275
 • IMG_5316
 • IMG_5350
 • IMG_5369
 • IMG_5409
 • IMG_5426
 • IMG_5482
 • IMG_5577
 • IMG_5663
 • IMG_5753
 • IMG_5787
 • IMG_5829
 • IMG_5859
 • IMG_5917
 • IMG_5936
 • IMG_5994
 • IMG_6020
 • IMG_6068
 • IMG_6203
 • IMG_6316
 • IMG_6341

 


 

drink Pink, Rosé Wine Extravaganza 2016

 

 • drinkpink_001
 • drinkpink_002
 • drinkpink_003
 • drinkpink_004
 • drinkpink_007
 • drinkpink_008
 • drinkpink_010
 • drinkpink_011
 • drinkpink_013
 • drinkpink_015
 • drinkpink_017
 • drinkpink_018
 • drinkpink_019
 • drinkpink_024
 • drinkpink_025
 • drinkpink_026
 • drinkpink_027
 • drinkpink_029
 • drinkpink_031
 • drinkpink_006
 • drinkpink_012
 • drinkpink_014
 • drinkpink_021
 • drinkpink_022
 • drinkpink_023
 • drinkpink_028
 • drinkpink_032